ANBI Verantwoording

Naam van Instelling
Stichting Wapadera

RSIN/Fiscaal Nummer
866036052

Contactgegevens
Stichting Wapadera
Derksstraat 25
7811 AJ Emmen
Nederland

Email
stichtingsbestuur@wapadera.shop

Webadres
www.wapadera.shop

Doelstelling

De stichting wil jaarlijks, voor een per jaar te bepalen goed doel, cq. goede doelen, middelen inzamelen, middels de verkoop van artikelen. De visie van de stichting sluit zich daarbij aan bij de algemene doelstellingen van de Rotary organisatie. De stichting wil haar visie realiseren met de jaarlijkse verkoop van speciale kerstballen en mogelijk aanverwante artikelen.

De stichting zal indien de mogelijkheid zich voordoet ook andere artikelen gaan verkopen teneinde de jaarlijkse opbrengsten (minus de kosten) ten behoeve van het bepaalde goede doel te verwezenlijken.

Bestuurders

De heer Willem Melenberg, voorzitter
Mevrouw Jacqueline de Haan, penningmeester
Mevrouw Roelfien Hilbrands, secretaris
De heer Marcel Funke, bestuurslid

Beloningsbeleid
Er vindt geen beloningsbeleid plaats. Alle functies binnen Stichting Wapadera worden onbezoldigd vervult.

Beleidsplannen

Financiële Verantwoording

Help ons om onze Wapadera Kerstballen actie te delen met de wereld…