Algemene Voorwaarden

Definities

1. Stichting Wapadera, gevestigd te Emmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92417507.
2. Opdrachtgever: de organisatie dan wel de privépersoon die een opdracht geeft aan Stichting Wapadera voor de levering van de Wapadera Kerstballen.
3. Wapadera Kersballen: een glazen kerstbal bedoeld als decoratie, aan de binnenzijde beschilderd met het ontwerp van een kunstenaar. Aan de bovenzijde bevindt zich een kleine opening met een metalen ophangklip.

Opdracht en Levering

1. Opdrachtgever geeft aan Stichting Wapadera opdracht tot de levering van een aantal ‘Wapadera Kerstballen’. De opdracht kan schriftelijk dan wel via de website (wapadera.shop) worden gegeven.
2. Bestelde ‘Wapadera Kerstballen’ dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
3. Pas na ontvangst van betaling is Stichting Wapadera verplicht tot levering van de bestelde ‘Wapadera Kerstballen’.
4. De ‘Wapadera Kerstballen’ worden uiterlijk in de maand december van het lopende jaar geleverd. Mocht Stichting Wapadera de ‘Wapadera Kerstballen’ op het overeengekomen tijdstip niet hebben geleverd en/of voorzien dat de ‘Wapadera Kerstballen’ niet tijdig zullen worden geleverd, dan wordt deze koopovereenkomst met wederzijds automatisch goedvinden ontbonden. Stichting Wapadera zal het ontvangen geldbedrag in verband met de vooruitbetaling dan terugstorten naar het bankrekeningnummer van waarop zij de betaling heeft ontvangen.
5. ‘Wapadera Kerstballen’ worden geleverd in een doosje voorzien van het Rotary logo en inclusief een foldertje met enige informatie over de ‘Wapadera Kerstbal’.

Auteursrecht

‘Wapadera Kerstballen’ zijn onderworpen aan het auteursrecht van de kunstenaar die het ontwerp heeft gemaakt en mogen niet zonder zijn toestemming worden gekopieerd en/of nagemaakt en/of gedupliceerd en/of verspreid.

Aansprakelijkheid

Stichting Wapadera is ter zake de geleverde ‘Wapadera Kerstballen’ niet aansprakelijk alle door de koper geleden schade, waaronder zonder volledig te zijn directe, indirecte, gevolgschade, zaakschade, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stichting Wapadera.

Help ons om onze Wapadera Kerstballen actie te delen met de wereld…